SOCIAAL- EMOTIONELE ONTWIKKELING


 • Kanjer basistraining
 • Nascholing Kanjertraining Licentie B/C
 • Een frisse start
 • Cursus Kindgesprekken

Kanjer basistraining

Of het nou om te verlegen, te bange of te stoere kinderen gaat: in elk kind schuilt een kanjer. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Door zelfvertrouwen te kweken leren de kinderen grenzen te stellen. Zo leren kinderen omgaan met en verantwoordelijkheid te nemen voor het pestprobleem. Methode Kanjertraining is een methodiek om het gewenste sociale gedrag van kinderen te bevorderen. Leerkrachten kunnen de training inzetten in hun eigen klas. Maar voordat ze de training kunnen geven, is het nodig om een driedaagse cursus te volgen. Nog sterker wordt het wanneer de school als geheel de Kanjermethodiek gaat inzetten en dus als team de training gaat volgen. YES! Kanjertraining is voorlopig goedgekeurd door het Antipestprogramma van het NJi. IJsselgroep is samenwerkingspartner van het Instituut voor Kanjertrainingen in Almere. Verschillende typen gedrag Tijdens de cursus leert de leerkracht nadenken over verschillende typen gedrag dat kinderen vertonen en de oorzaken daarvan. De leerkracht krijgt daarnaast manieren aangereikt om ongewenst gedrag de kop in te drukken en gewenst gedrag te motiveren. Onder ongewenst gedrag verstaat Gerard Weide, de bedenker van de Kanjertraining, onder andere: sociaal onhandig zijn, verlegen, afhankelijk, agressief, niet serieus. Onder gewenst gedrag wordt verstaan: wees jezelf maar, op een manier waarmee iedereen uit de voeten kan. Opbrengst U wordt opgeleid tot kanjertrainer in uw eigen klas en school. U ontvangt na drie dagen een eerste licentie waarmee u ‘bevoegd’ bent om in klassen de kanjerlessen te verzorgen. Meer informatie over wie wel en geen Kanjerlessen op school mag geven, vindt u op de website. Inhoud van de cursus Kanjertrainingen hebben tot doel dat een kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, een betere grip heeft op sociale situaties en gevoelens makkelijker kan uiten. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren, heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de buitenwereld. De aanpak richt zich op de mens: doe de dingen die bij je horen. Het is vooral een methodische aanpak, een werkwijze.

Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals: gespreksvaardigheid, interesse tonen, je mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen hebben, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen en het heft in eigen hand nemen. De kanjertrainer maakt gebruik van verschillende dierfiguren, die (kinder)gedrag voorstellen. Zo kan een mens zich gedragen als:

 • het aapje, dat probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken;
 • het konijn, dat denkt dat hij minder waard is, vaak bang is en last heeft van faalangst;
 • de pestvogel, die zichzelf geweldig vindt. Hij bepaalt wat hij doet en anderen deugen niet;
 • de tijger, die een kanjer is. Het is een kind dat assertief, maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven. U kunt gratis gebruik maken van een digitaal leerlingvolgsysteem.

Inschrijven Kanjer basistraining

Nascholing Kanjertraining Licentie B/C

De licentie voor Kanjertraining bestaat na de basiscursus uit twee nascholingen. De eerste nascholing voor licentie B en de tweede voor licentie C (definitief).

Inschrijven Nascholing Kanjertraining Licentie B/C

Een frisse start

Na de vakantie begint u met een nieuwe groep kinderen. De start is essentieel. Zowel u als de kinderen stappen vol verwachting over de drempel van het nieuwe schooljaar. En het mooie is: als leerkracht maakt u het verschil. Samen met de groep realiseert u een frisse start.

Inhoud Tijdens de cursus gaat u aan de slag met praktische werkvormen, concrete materialen en aanpakken. U leert hoe u de groep medeverantwoordelijk voor en ‘eigenaar’ maakt van het leerproces en wat er in de klas gebeurt. Ook leert hoe u preventief aan een positief klimaat en aan groepsvorming werkt. U krijgt de kennis en tools in handen om potentieel negatief gedrag preventief om te buigen en te werken aan een positief leef- en leerklimaat. Leerlingen gaan meer taakgericht werken en presteren beter. Ook wordt de relatie gelegd tussen dynamische groepen en het gedrag van kinderen.

Inschrijven Een frisse start

Cursus Kindgesprekken

Tijdens uw werk op school wordt er wat afgepraat over leerlingen. En we praten natuurlijk ook tegen kinderen: zowel in als buiten de klas. Maar hoe vaak bent u echt in gesprek mét kinderen? Zonder tijdsdruk, met 100 procent aandacht en met verrassende opbrengsten. Ontdek de kracht van ‘kindgesprekken’. Eigenaarschap en motivatie Gepersonaliseerd leren en eigenaarschap bij het eigen leren zijn sterk in opkomst. De betrokkenheid van kinderen op het eigen leren neemt toe en kinderen ontdekken dat ze hier zelf invloed op hebben. Eigenaarschap resulteert in meer motivatie, een betere werkhouding en een trots gevoel. Kinderen voelen zich prettiger omdat er serieus naar hen wordt geluisterd. Kindgesprekken zijn onmisbaar bij handelingsgericht werken: ze helpen bij het in beeld brengen van de onderwijsbehoeften. Logisch om leerlingen hierbij te betrekken. Inhoud U duikt in de wereld van kindgesprekken. We gaan aan de slag met uw rol, houding en vaardigheden. Beeldcoaching helpt om deze vaardigheden te verfijnen. We kijken samen naar voorbeelden van kindgesprekken en u oefent in het stellen van vragen die leiden tot échte antwoorden.

Bijeenkomst 1

 • Eigenaarschap van leren: hoe werkt dat?
 • Attitude en vaardigheden van de leerkracht.
 • Waarover en hoe gaat u met kinderen in gesprek?

Bijeenkomst 2

 • Samen kijken naar een kindgesprek.
 • Oplossingsgerichte vaardigheden.
 • Gesprekskaartjes.

Bijeenkomst 3

 • Kijken naar wat goed gaat.
 • Benoemen van talenten van kinderen.
 • Toepassing op eigen school. In de tijd tussen de bijeenkomsten worden kindgesprekken gevoerd en opgenomen.

Inschrijven Cursus Kindgesprekken

 • Voor wie: voor iedereen die met kinderen in gesprek is
 • Prijs: € 295,- per deelnemer (exclusief eventueel beeldcoaching)
 • Contactpersoon: Nienke Bouwman, nienke.bouwman@ijsselgroep.nl