LEREN-LEREN EN TALENT


 • T4L – Ontwikkelgesprekken met kinderenn
 • T4L - Thinking tools in lessen
 • T4L - Wereldoriënterende thema’s spelen en onderzoeken met behulp van Thinking Tools en strategieën
 • Coöperatief leren 2.0
 • Coöperatief Leren bij taal/denken
 • Zelfsturing en Executieve functies
 • Cursus Eigenaarschap bij kinderen

T4L – Ontwikkelgesprekken met kinderen

Leren denken helpt kinderen leervermogen te ontwikkelen. Het is nodig bewust te zijn van hoe leren gaat, eigen sterktes en zwaktes te herkennen om vervolgens verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het leren. Ontwikkelgesprekken met kinderen brengen reflectie op leren en leervermogen tot stand.

Vanuit het concept Thinking for Learning leert u - in twee bijeenkomsten - met kinderen praten over het ontwikkelen van hun leervermogen. We gebruiken leerspieren als metafoor voor een taxonomie voor denken en leren (inclusief executieve functies). Inzicht in deze taxonomie leert u de bijbehorende taal toe te voegen en te gebruiken in leerverhalen/momenten van kinderen. U leert werken met Learning power surveys en tools. Dit aanbod (te combineren met coaching on the job) is voor leerkrachten die willen leren hoe zij ontwikkelgesprekken voeren met kinderen. En die metacognitieve vaardigheden een belangrijke rol willen geven in hun onderwijs.

Inschrijven T4L – Ontwikkelgesprekken met kinderen

 • Voor wie: leerkrachten groep 1 t/m 8
 • Prijs: € 295,- per deelnemer (inclusief Leertaalkaartjes en trainingsmaterialen)
 • Contactpersonen: Miriam Kobussen, miriam.kobussen@ijsselgroep.nl

T4L - Thinking tools in lessen

Leren denken helpt kinderen leervermogen te ontwikkelen. Vanuit het concept Thinking for Learning leert u denktaal en Thinking Tools in te zetten in de praktijk.

In drie bijeenkomsten staat de PRICE-taxonomie centraal en leert u denken zichtbaar en hoorbaar te maken met de inzet van Thinking Tools in bijvoorbeeld begrijpend lezen, wereldoriëntatie, mondelinge taal, schrijven en woordenschatactiviteiten.

Ontdek hoe Thinking Tools leerlingen én uzelf stap voor stap helpen de complexe praktijk van het denken eigen te maken. Te combineren met coaching on the job.

Inschrijven T4L - Thinking tools in lessen

 • Voor wie: leerkrachten groep 1 t/m 8
 • Prijs: € 395,- per deelnemer, inclusief boek T4L en Toolmapje (set 1)
 • Contactpersoon: Miriam Kobussen, miriam.kobussen@ijsselgroep.nl

T4L nodigt kinderen uit om betekenis te verlenen aan het leren, kritisch en nieuwsgierig te worden en te blijven, eigen ideeën te ontwikkelen, samen te werken en te denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en ontwikkelen.

T4L - Wereldoriënterende thema’s spelen en onderzoeken met behulp van Thinking Tools en strategieën

Vanuit het concept Thinking for Learning leert u met kinderen wereldse kwesties te spelen en onderzoeken. Thinking attitude, thinking skills en thinking knowledge worden op een samenhangende en natuurlijke wijze geleerd, geoefend uitgebreid en onderhouden. In vier bijeenkomsten leert u hoe u een thema ontwerpt met inzet van Thinking Tools en strategieën.

Dit aanbod is voor leerkrachten groep 1 t/m 8 die nieuwsgierig zijn naar spelend en onderzoekend leren en/of meer diepgang willen brengen in het werken met een geïntegreerde WO methode, zodat kinderen leren hun leervermogen te gebruiken en ontwikkelen.

Inschrijven T4L – Wereldoriënterende thema’s spelen en onderzoeken met behulp van Thinking Tools en strategieën

 • Voor wie: Leerkrachten groep 1 t/m 8
 • Prijs: € 495,- per deelnemer (inclusief cursusmap en Toolmapje met set 1 & 2)
 • Contactpersoon: Miriam Kobussen, miriam.kobussen@ijsselgroep.nl

Coöperatief leren 2.0

Leerlingen leren samenwerken is op veel basisscholen een aandachtspunt. Coöperatief leren door het gebruik van didactische structuren is daar uitermate geschikt voor. In twee bijeenkomsten komt onder andere het volgende aan bod: theoretische achtergrond (Kagan) en GIPS, coöperatief leren met zeven sleutels, didactische structuur koppelen aan en lesdoel en didactische structuren bij online lesgeven.

Inschrijven Coöperatief leren 2.0

Coöperatief leren bij taal/denken

In deze training ontdekt u hoe u binnen de taaldomeinen (taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat) de geschikte coöperatieve didactische structuren in kunt bouwen in uw lesfasen. U leert hoe u coöperatief leren gebruikt in uw eigen taalmethode(s).

Inschrijven Coöperatief leren bij taal/denken

Zelfsturing en Executieve functies

Iedereen wil graag dat kinderen ‘eigenaar’ zijn van hun eigen leerproces. Als leerlingen eigenaar zijn kunnen ze zichzelf sturen en mee verantwoordelijkheid dragen voor hun leren. Maar die zelfsturing is niet eenvoudig. Inhoud Executieve functies zijn de functies die de zelfsturing (mede) bepalen. Kinderen verschillen in flexibiliteit, het beginnen met hun taak, de mate waarin ze impulsen kunnen uitstellen, kunnen plannen of met betrekking tot de kwaliteit van het werkgeheugen. U maakt kennis met 11 van deze ‘executieve functies’ die van belang zijn voor de zelfsturing in de klas. U ontdekt hoe ze van invloed zijn op het volgen van onderwijs en wat u als leerkracht kunt doen om leerlingen te leren met hun eigen executieve functies te werken binnen de klas en de school. Zowel de onderwijskundige kant als de orthopedagogische kant worden belicht.

Inschrijven Zelfsturing en Executieve functies

Cursus Eigenaarschap bij kinderen

Het is ‘hot’ om kinderen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Maar: waarvan worden kinderen dan eigenaar? Of: waarvoor worden de kinderen dan precies verantwoordelijk? Worden ze verantwoordelijk voor het kiezen van hun leerdoelen of worden ze verantwoordelijk voor de manier waarop ze die doelen gaan bereiken? Waar ligt de balans tussen vrijheid en sturing? Worden ze verantwoordelijk voor het kiezen van hun leerdoelen of worden ze verantwoordelijk voor de manier waarop ze die doelen gaan bereiken? Waar ligt de balans tussen vrijheid en sturing? In bijeenkomst 1 staat het het werken aan doelgericht denken en het werken en voor formatief handelen centraal. Bijeenkomst 2 biedt veel tijd voor het begrip eigenaarschap en de toepassing ervan bij kinderen. Bijeenkomst 3 is inhoud op maat.

Inschrijven Cursus Eigenaarschap bij kinderen