Professionalisering en nascholing

Professionaliseren is belangrijk. Want leren en beter worden in je vak, dat willen we allemaal. Maar wat is professionaliseren? Hoe kunt u effectief professionaliseren? Tijdens de nascholing geven we samen vorm en inhoud aan de drie elementen van professionalisering: kennis, vaardigheden en een professionele houding. Juist het derde element ‘houding’ maakt het verschil. Boekje In dit boekje is het professionaliseringsaanbod van IJsselgroep voor u gebundeld rond thema’s. Elk thema heeft een eigen kleur en op www.ijsselgroep-ed.nl vindt u de uitgebreide en meest actuele informatie over de cursussen. De thema’s zijn: • Kwaliteit en Kwaliteitsbeleid • Leren-leren en Talent • Sociaal-emotionele ontwikkeling • Taal-lezen • Rekenen • Het jonge kind • NT-2 • Aanbod onderwijsassistenten Onderwijs en zorg Veel cursussen hebben raakvlakken met zowel onderwijs als zorg. Het gedrag en welbevinden van kinderen is op een natuurlijke manier verbonden met wat er in de klas gebeurt engekoppeld aan leerkrachten en het team. Bij de ontwikkeling van onze nascholing zijn zowel onderwijsadviseurs/ trainers als orthopedagogen en gedragswetenschappers betrokken. Met een mooi resultaat op het snijvlak van didactiek, leerkrachtvaardigheden, onderlinge interactie, leer- en gedragsproblemen en teamontwikkeling. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op. Veel plezier, inspiratie en professionalisering gewenst.

Directeur-bestuurder IJsselgroep 06 14 00 41 52 john.hoeberichts@ijsselgroep.nl

In dit magazine is het professionaliseringsaanbod voor het schooljaar 2021/2022 beschreven. Meer informatie over de open inschrijvingen vindt u op www.ijsselgroep-ed.nl. Alle open inschrijvingen zijn als in-company training in te zetten. Ook kunt u onderdelen toevoegen aan uw academie.