NT-2


 • Omgaan met anderstaligen in de klas
 • Communicatie en anderstaligen
 • Anderstaligen en emotieregulatie
 • Speelvaardigheden en jonge anderstalige kinderen
 • Basistraining jonge nieuwkomers
 • Spelen met een traumabeer voor jonge anderstalige nieuwkomers

Omgaan met anderstaligen in de klas

Inhoud Uw school geeft les aan kinderen van nieuwkomers en/of andere anderstalige kinderen? Belangrijk en betekenisvol, maar ook een uitdaging. Wat komt er op u af? U vraagt zich af wat verstandig is om wel of juist niet te doen? U heeft vragen over de ontwikkeling van deze kinderen en wilt weten hoe u (didactisch) goed af kunt stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen binnen de reguliere klas? U wilt ontdekken hoe u instroom en doorstroom op een goede manier kunt regelen? Neem dan deel aan dit programma. Interessante vragen Hoe is de ontwikkeling van deze kinderen op de Nederlandse basisschool? Welke achtergronden nemen zij mee? Wat betekent het denken vanuit verschillende culturen voor de communicatie met kinderen en ouders? Is het verstandig om met vluchtelingenkinderen over hun trauma(’s) te spreken?

Wat moet u weten van de taalontwikkeling van kinderen die meertalig opgroeien om hen goed onderwijs te bieden? Mogen kinderen die thuis een andere taal spreken deze gebruiken op school?

En, hoe organiseert u het onderwijs in uw groep met één of een aantal kinderen die het Nederlands (nog) niet goed beheersen? Hoe geeft u specifiek (taal)onderwijs voor deze meertalige leerlingen een plek in uw dagplanning (klassenmanagement)? In drie bijeenkomsten gaan we samen op zoek naar antwoorden. Bijeenkomst 1 gaat over tweede taalverwerving en taalontwikkeling, bijeenkomst 2 over Anderstaligen in de reguliere klas: de meertalige klas en bijeenkomst 3 over het anderstalige jonge kind en zijn taalontwikkeling. Het programma is afwisselend, inhoudelijk sterk en praktisch.

Inschrijven Omgaan met anderstaligen in de klas

 • Voor wie: leerkrachten die te maken hebben met instroom van anderstalige leerlingen in het reguliere onderwijs
 • Prijs: € 395,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Saskia Versloot, saskia.versloot@ijsselgroep.nl

Communicatie en anderstaligen

Een beperkte taalontwikkeling kan het spelen van doen-alsof spel inperken, terwijl dit juist een kindgerichte bron is voor het opdoen van taal! Juist in groepen met anderstalige kinderen is ondersteuning hierbij meer dan gewenst. Deze training leert de deelnemers om de communicatieve vaardigheden én sociale vaardigheden van kinderen uit te breiden. De training ondersteunt de deelnemer in het begeleiden van spelend leren én leren spelen, vanuit een stevig pedagogisch fundament. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: spelenderwijs leren communiceren, taal opdoen via rollenspel, het werken met een spelscript en logopedie oefeningen in spel geïntegreerd.

Inschrijven Communicatie en anderstaligen

 • Voor wie: specifiek voor leerkrachten en professionals die een coördinerende begeleidende of coachende taak hebben in uw school of organisatie
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Saskia Versloot, saskia.versloot@ijsselgroep.nl

Anderstaligen en emotieregulatie

Bij een deel van de anderstaligen kan er sprake zijn van emotieregulatieproblematiek. Er zijn sterke emotionele reacties op stress-situaties en er is een vertraagde terugkeer naar het basisniveau na opwinding. Hierdoor ziet u dat kinderen impulsief kunnen reageren, onredelijk boos worden, heel bang zijn of weglopen. Deze training geeft u informatie hoe u hiermee om kan gaan en biedt praktische oefeningen om kinderen te helpen hun emoties te reguleren.

De volgende onderwerpen komen aan bod: emotionele reacties op stress-situaties, Window of Tolerance, het uitbreiden van de emotievocabulaire en stabilisatie oefeningen.

Inschrijven Anderstaligen en emotieregulatie

 • Voor wie: specifiek voor leerkrachten en professionals die een coördinerende begeleidende of coachende taak hebben in uw school of organisatie
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Saskia Versloot, saskia.versloot@ijsselgroep.nl

Speelvaardigheden en jonge anderstalige kinderen

In de peuter/kleuterperiode legt het anderstalige kind de basis voor de manier waarop het later relaties met andere kinderen aanknoopt en vormgeeft. Deze leeftijd is daarom van groot belang voor het leren sluiten van vriendschappen. De training biedt ‘Sociale SpeelVaardigheden’ aan. De training ondersteunt de deelnemer in het spelend leren én leren spelen, vanuit een stevig pedagogisch fundament. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: de ontwikkeling van het sociale spel, emoties herkennen en benoemen, de SOVA-training ‘Wil je mijn vriendje zijn’ en spelbegeleidingsvaardigheden.

Inschrijven Speelvaardigheden en jonge anderstalige kinderen

 • Voor wie: leerkrachten groep 1 en 2 en professionals die een begeleidende of coachende taak hebben op de kinderopvang, onderbouw basisschool.
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Saskia Versloot, saskia.versloot@ijsselgroep.nl

Basistraining jonge nieuwkomers

Er zijn de afgelopen periode veel jonge ‘nieuwkomers’ naar Nederland gekomen. Gevlucht voor geweld in hun eigen land of in het kader van gezinshereniging. Veel pedagogisch medewerkers en leerkrachten vragen zich af hoe ze zo goed mogelijk met deze jonge kinderen kunnen werken. Welke aanpak en welk onderwijsaanbod sluiten het beste aan op de behoeften van deze kinderen? Deze cursus is een logisch vervolg op de ‘Omgaan met anderstalige kinderen in de klas’. Inhoud De training ondersteunt u in het spelend leren én leren spelen, vanuit een stevig pedagogisch fundament. De volgende vragen komen aan bod:

 • Hoe houdt u rekening met hechtingsproblemen met volwassenen en/of kinderen?
 • Hoe ondersteunt u de kinderen bij hun spelontwikkeling en bij het leggen van contact met andere kinderen?
 • Hoe versterkt u de sociale cohesie binnen uw groep?
 • We werken met een mix van presenteren, interactie en opdrachten. De meeste handreikingen zijn direct praktisch toepasbaar.

Als deelnemer krijgt u verder:

 • Een spelstimuleringsboek, specifiek ontwikkeld voor het vergroten van de sociaalemotionele en taalvaardigheden van alle kinderen.
 • Een reader met toegankelijke achtergrondinformatie, praktische tips en hulpmiddelen.

Inschrijven Basistraining jonge nieuwkomers

 • Voor wie: pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten in de onderbouw met jonge nieuwkomers in de groep(en) en professionals die een coördinerende, begeleidende of coachende taak hebben in uw school of organisatie
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Saskia Versloot, saskia.versloot@ijsselgroep.nl

Spelen met een traumabeer voor jonge anderstalige nieuwkomers

Een praktijkgerichte training leert de deelnemer de theoretische achtergrond van een vroegkinderlijk trauma en biedt een eenvoudige vorm van spelbegeleiding aan die erop gericht is het kind te ondersteunen in het aangaan van vertrouwensrelaties middels het spelen van fantasiespel en sociaal rollenspel. De training ondersteunt in het spelend leren én leren spelen, vanuit een stevig pedagogisch fundament. Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: de rol van trauma in gedrag en spel, hechtingsproblematiek, transitioneel object en spelbegeleidingsvaardigheden.

Inschrijven Spelen met een traumabeer voor jonge anderstalige nieuwkomers

 • Voor wie: leerkrachten en professionals die een begeleidende of coachende taak hebben op de kinderopvang of onderbouw basisschool.
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Saskia Versloot, saskia.versloot@ijsselgroep.nl