REKENEN


 • Cursus vertaalcirkel
 • Coöperatief Leren bij rekenen

Cursus vertaalcirkel

Werken aan de rekenontwikkeling van kinderen. U doet het elke dag. Rekenbegrip is daarbij essentieel: snapt het kind nu daadwerkelijk wat er gebeurt? Met name verhaaltjes- of contextsommen vinden veel kinderen lastig om op te lossen. Ook de talige opgaven van Cito worden vaak genoemd als probleem. Welke som hoort daar eigenlijk bij? En hoe komt het kind daarachter? De vertaalcirkel werkt aan dat rekenbegrip bij kinderen. Aan het eind van deze cursus weet u:

 • wat de principes van de vertaalcirkel zijn;
 • wanneer u de vertaalcirkel wel en niet inzet;
 • wat de relatie is met het drieslagmodel en het handelingsmodel;
 • in welke fasen van het hoofdlijnenmodel u een rekentekening mag maken.

Aan het eind van deze cursus kunt u:

 • de vertaalcirkel op de juiste momenten inzetten;
 • de vertaalcirkel goed toepassen;
 • gericht werken aan het rekenbegrip bij kinderen.

Inhoud

 • In 2 dagdelen verbinden we de theorie aan de praktijk.
 • We leggen de relatie met het drieslagmodel en het handelingsmodel.
 • We staan stil bij het maken van een goede rekentekening.
 • We gaan in op de vertaalcirkel bij de verschillende rekendomeinen.

Inschrijven Curcus vertaalcirkel

 • Voor wie: leerkrachten, Ib’ers, RT’ers, onderwijsassistenten, stagiaires.
 • Prijs: € 295,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Peter Harkink, peter.harkink@ijsselgroep.nl

Coöperatief Leren bij rekenen

U leert hoe u coöperatieve didactische structuren kunt inbouwen in uw lesfasen, bij rekenonderwerpen zoals hoeveelheden splitsen, vermenigvuldigen of breuken en procenten. De activiteiten sluiten aan bij uw eigen rekenmethode/leerlijn rekenen.

Inschrijven Coöperatief Leren bij rekenen