IJSSELGROEP

ONDERWIJS EN ZORG

Nascholingsaanbod

Op www.ijsselgroep-ed.nl vindt u de uitgebreide en meest actuele informatie over de workshops, cursussen en trainingen die in deze uitgave zijn omschreven. U kunt op datum zoeken en per thema. Afhankelijk van uw wensen kan de scholing online, face-to-face op (een externe) locatie of blended worden aangeboden. Onze trainers en adviseurs geven de scholing ook incompany. De inhoud wordt dan in overleg met u bepaald. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met de betreffende trainer/adviseur of met Janna de Haan: 06 14 00 36 33, janna.dehaan@ijsselgroep.nl

Uw (bestuurs)academie

Hoe kunt u als bestuurder(s) samen met uw scholen effectief professionaliseren? Ontdek de meerwaarde van IJsselgroep. Samen geven we vorm en inhoud aan de drie elementen van professionalisering: kennis, vaardigheden en een professionele houding. Graag denken wij met u mee als het gaat om uw ideeën en denkrichtingen. Om vervolgens met verrassende invalshoeken en inhouden te komen.

IJsselgroep heeft veel ervaring met cursussen en workshops die onder een academie kunnen vallen op diverse actuele terreinen. Offline, online en blended.

Wilt u eens filosoferen of sparren over uw academie? Neem dan contact op met Albert de Boer: 06 55 19 24 70, albert.deboer@ijsselgroep.nl

Onderwijs en zorg: de combinatie die u verder brengt Als we scherp kijken naar de ontwikkeling van kinderen zien we dat zowel onderwijs als zorg een ‘eigen’ aanvliegroute heeft. Maar wat gebeurt er als je visies en inzichten uit het onderwijs en de zorg combineert? Als je samen de juiste dingen doet, elkaar versterkt en acties op elkaar afstemt? Wat is er mogelijk als je met elkaar samenwerkt in het belang van het kind? Inderdaad: dan is ‘the sky the limit’. Dan kom je verder. Samen verder. Samen verder De verbinding tussen onderwijs en zorg komt bij ons natuurlijk niet ‘uit de lucht vallen’. Educatieve dienstverlening en Psychologische dienstverlening zijn immers al jaren de pijlers van IJsselgroep. Door diensten op het gebied van onderwijs en zorg tegelijkertijd en in samenhang aan te bieden, werken wij aan het best denkbare onderwijs en de best denkbare zorg. Positief en doelgericht. Optimaal aansluitend op de wensen en uitdagingen van kinderen, leerkrachten, Ib’ers, directeuren, samenwerkingsverbanden, bestuurders, ambtenaren en collega’s uit de onderwijs- en zorgketen. Samen ontdekken wat werkt. Samen nieuwe vormen van dienstverlening realiseren. In het belang van het kind.

Apeldoorn | Doetinchem | Hengelo | Enschede | Hoogeveen | Meppel