HET JONGE KIND


 • Effectieve interventies bij de leesontwikkeling voor het jonge kind
 • Cursus Bouw!
 • Doelgericht hoekenwerk groep 1, 2 en 3

Effectieve interventies bij de leesontwikkeling voor het jonge kind

Een passend aanbod voor elk kind, wie wil dat nu niet? Maar hoe doet u dat? Hoe weet u welke schakels er missen om het doel te kunnen behalen? Welke manieren zijn er om daarachter te komen? Tijdens deze praktische cursus leert u wat u kunt doen om de doelen die u heeft met betrekking tot (ontluikende) geletterdheid met uw groep of individuele leerlingen te halen.

Inschrijven Effectieve interventies bij de leesontwikkeling voor het jonge kind

 • Voor wie: individuele leerkrachten groep 1 en 2 en Ib’ers
 • Vorm: online
 • Prijs: € 395,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Leonie Poortman, leonie.poortman@ijsselgroep.nl

Cursus Bouw!

Bouw! is een bewezen effectief en adaptief web-based interventieprogramma om risicoleerlingen preventief extra hulp te geven op het gebied van (voorbereidend) lezen. Het is dus naast bestaande methodes te gebruiken. Meer dan 500 online lessen zijn beschikbaar voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de lesstof. De juiste invoering is essentieel. IJsselgroep legt dan ook de nadruk op:

 • screening,
 • operationele uitvoering,
 • voortgang,
 • borging,
 • aansluiting met het best denkbare onderwijs in de klas, en
 • de voorbereiding op een eventuele dyslexie aanvraag.

Na afloop van de cursus ontvangt u veel praktische documenten voor een vliegende start.

Inschrijven Cursus Bouw!

 • Voor wie: voor Ib’ers en leerkrachten en onderwijsassistenten onderbouw
 • Vorm: online
 • Prijs: € 395,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Leonie Poortman, leonie.poortman@ijsselgroep.nl

Doelgericht hoekenwerk groep 1, 2 en 3

Wilt u het spel meer verrijken met een uitdagende en gevarieerde speelleeromgeving? Wilt u naast vrij spel ook doelgerichte activiteiten aanbieden in de verschillende hoeken die passen bij de ontwikkelingsbehoefte van jonge kinderen? Dan is deze cursus voor u. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten:

Doelgericht spelen in de huishoek

 • Welke reken- en taaldoelen kunnen in deze hoek aan de orde komen?
 • Hoe verloopt de spelontwikkeling?
 • Hoe richt u de huishoek in met materialen uit de echte wereld zodat kinderen uitgedaagd worden om te spelen?
 • Hoe stimuleert u het rollenspel en geeft u spelimpulsen?
 • Is de huishoek alleen vrij spelen of ook een doelgerichte spelactiviteit?

Doelgericht spelen in de bouwhoek

 • Bouwen en de relatie tot de rekendomeinen.
 • Hoe verloopt de bouwontwikkeling?
 • Hoe richt u de bouwhoek in met (alternatieve) materialen zodat kinderen uitgedaagd worden om te spelen? Voor jongens, en meisjes
 • Hoe geeft u bouwstimulansen en welke prikkelende vragen stelt u hierbij?
 • Is de bouwhoek alleen vrij spelen of ook een doelgerichte spelactiviteit?

Doelgericht spelen met zand en zo

 • Wat betekent het spelen met zand en zo voor kinderen?
 • Wat leren kinderen hiervan?
 • Hoe richt u de zand-/waterhoek in met uitdagende materialen zodat kinderen echt tot spel komen?
 • Bij welke thema’s kunt u deze hoek inzetten?
 • Is de zand waterhoek alleen vrij spelen of ook een doelgerichte spelactiviteit?

Inschrijven Doelgericht hoekenwerk groep 1, 2 en 3

 • Voor wie: leerkrachten groep 1,2 en 3, onderbouw coördinatoren/Ib’ers
 • Prijs: € 395,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Rian Helmink, rian.helmink@ijsselgroep.nl