AANBOD ONDERWIJS-ASSISTENTEN


 • Rekenen: Interventies voor de onderwijsassistent
 • Cursus Kindgesprekken voor onderwijsassistenten
 • Dyslexie in de klas; hands-on

Rekenen: Interventies voor de onderwijsassistent

Veel onderwijsassistenten werken regelmatig met een groepje kinderen aan hun rekenvaardigheden. U moet dan voldoende weten van rekendidactiek en de leerlijnen om deze momenten zo zinvol mogelijk in te vullen. Deze cursus is volledig gericht op de praktijk van onderwijsassistenten Rekendidactiek: theorie én praktijk Wat zijn de kernelementen van goede rekendidactiek in theorie én praktijk. U leert een aantal modellen (opnieuw) kennen en vooral herkennen toepassen in de praktijk. We gaan in op de fasen binnen de leerlijnen. Weet waar een kind zit: niet de methode maar de leerkracht bepaalt wanneer de groep écht toe is aan de volgende stap (en wat doet u met leerlingen die nog niet zo ver zijn!). Je leert hoe kinderen meer grip krijgen op de betekenisvorming met behulp van de vertaalcirkel en hoe u goed observeert met het drieslagmodel. Ook het automatiseren komt aan bod: hoe werkt dat nou en wat is de rol van het rekenmuurtje en de rekendrempels? U leert hoe kinderen meer grip krijgen op de betekenisvorming met behulp van de vertaalcirkel en hoe u goed observeert met het drieslagmodel. Ook het automatiseren komt aan bod: hoe werkt dat nou en wat is de rol van het rekenmuurtje en de rekendrempels? Goede mix De bijeenkomsten zijn zo opgezet dat er een goede mix is tussen theorie, zelf ervaren, herkennen in de praktijk en ervaringen uitwisselen. Doelen Aan het eind van dit traject weet u:

 • wat de rol van een aantal modellen (drieslagmodel, handelingsmodel en fasenmodel) is, wanneer en hoe u deze in de praktijk inzet
 • wat de vertaalcirkel is en hoe en wanneer u deze inzet;
 • hoe u rekenproblemen kunt signaleren;
 • waar u leerlijnen kunt vinden en wat ze betekenen voor uw handelen;
 • wat de basisstrategieën zijn bij de diverse rekendomeinen;
 • wat de rekendrempels zijn en wat dit betekent voor uw handelen;
 • welke rekenmaterialen u kunt inzetten en wanneer dit zinvol is;
 • hoe u een doelgerichte hulples/interventie neerzet.

Inschrijven Rekenen: Interventies voor de onderwijsassistent

 • Voor wie: onderwijsassistenten, geïnteresseerde leerkrachten/Ib’ers
 • Prijs: € 395,- per deelnemer
 • Contactpersoon: Peter Harkink, peter.harkink@ijsselgroep.nl

Cursus Kindgesprekken voor onderwijsassistenten

Steeds vaker willen we in gesprek mét het kind: wat houdt hem bezig, wat levert energie op, wat wil hij leren, wat heeft hij daarbij nodig en hoe kunnen we helpen bij het leren of vriendjes maken? Vaak heeft de onderwijsassistent gesprekken met leerlingen. Inhoud

 • U leert welke attitude en vaardigheden nodig zijn voor goede kindgesprekken, van kleuter tot groep 8.
 • U krijgt handvatten om leerlingen eigenaar te laten worden van hun leerproces
 • U krijgt zicht op welke vragen, opmerkingen en feedback het meest effectief zijn.
 • U weet wat een goed kindgesprek oplevert voor uw leerlingen en voor uzelf als leerkracht.
 • U hebt zicht op uw eigen vaardigheden die helpen bij een goed kindgesprek.

Beeldcoaching tussen bijeenkomst 1 en 2 en bijeenkomst 2 en 3 is onderdeel van dit traject

Inschrijven Cursus Kindgesprekken voor onderwijsassistenten

Dyslexie in de klas; hands on

Deze cursus is voor onderwijsassistenten interessant. U verhoogt uw expertise omtrent leesproblemen en dyslexie en leert hoe u leerlingen (preventief) ondersteunt. De cursus is omschreven bij het onderdeel ‘Taal-lezen’.