Voorwoord

In het primair onderwijs staat er veel druk op het taal- en leesonderwijs. Logisch, omdat zowel de laaggeletterdheid als het aantal dyslectische leerlingen toeneemt. U kunt dit doorbreken. Samen met IJsselgroep en Expertis Onderwijsadviseurs.Op basis van gedegen beleid met concrete interventies op alle vier de zorgniveaus. Maak kennis met onze unieke aanpak. Maak kennis met TaalKracht.

Met TaalkKracht heeft u goed zicht op de opbrengsten van uw taal- en leesonderwijs. Leerkrachten weten waar en hoe ze tijdig kunnen bijsturen. U ontwikkelt beleid met een kop en een staart waardoor alle kinderen in beeld zijn. Natuurlijk is er effectieve dyslexiezorg voor de kinderen die het echt nodig hebben. Mooie perspectieven. Bent u klaar voor een sprong vooruit?