TAALKRACHT
EVENTS


IJsselgroep organiseert samen met Expertis Onderwijsadviseurs regelmatig speciale TaalKracht-events. U krijgt goed zicht op de huidige stand van zaken als het gaat om laaggeletterdheid en dyslexie. En veel belangrijker: u proeft aan nieuwe denkrichtingen en krijgt praktische adviezen om de sprong vooruit te maken. De events zijn specifiek voor besturen en directeuren primair onderwijs.

Top sprekers


Voor een goede inhoudelijke impuls kunt u altijd rekenen op één of meerdere top-sprekers. De afgelopen events hebben de volgende sprekers hun visie en ideeën gedeeld:

De heer N. Bollen

Onderwijsinspecteur en projectleider themaonderzoek dyslexie. De heer N. Bollen gaf een toelichting op het rapport ‘Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken’ dat in mei is verschenen.


Luc Koning

Projectleider Onderzoeksproject Redzaamheidslezen bij Pravoo): er is nog een wereld te winnen met goed technisch leesonderwijs! Wat zegt het inspectierapport 2019?


dr. Kees Vernooy

Schoolverbeterdeskundige en taal/leesexpert. dr. Kees Vernooy dook in het 'wat en hoe' als het gaat om het verbeteren van het technisch lezen. Deze autoriteit (o.a. lectoraat aan de Hogeschool Edith Stein) op het gebied van lees en taalonderwijs deelde zowel succesfactoren als valkuilen.


Frans Laarakker

Bestuurder Gelderveste-Doetinchem: Project TaalKracht als motor voor preventieve laaggeletterdheid en terugdringen dyslexie.

Tijdens de events krijgen deelnemers natuurlijk ook een verrassende inkijk als het gaat om 'TaalKracht'.

Antwoord op interessante vragen

Wat werkt wel en niet als het gaat om laaggeletterdheid? Wat is de relatie met dyslexie? Hoe gaan scholen om met het inspectierapport 'Dyslexieverklaringen'? Wat zijn de kansen als het gaat om preventie? Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen het beste taal- en leesonderwijs krijgen? En welke ondersteuning is op de verschillende zorgniveaus effectief? Ontdek het tijdens één van de komende events die IJsselgroep samen met Expertis Onderwijsadviseurs organiseert. Specifiek voor bestuurders en directeuren die geïnteresseerd zijn in het terugdringen van laaggeletterdheid en dyslexie.

Wilt u op de hoogte blijven van de komende events of deelnemen? Meld u dan aan voor de TaalKracht nieuwsbrief.