Professionele begeleiding

IJsselgroep en Expertis Onderwijsadviseurs hebben de afgelopen jaren veel expertise opgebouwd op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid (OAB), VVE, taalonderwijs en dyslexiebeleid. Voor TaalKracht zijn de krachten gebundeld.

IJsselgroep

De verbinding tussen onderwijs en zorg komt bij IJsselgroep natuurlijk niet ‘uit de lucht vallen’. Educatieve dienstverlening en Psychologische dienstverlening zijn immers al jaren de belangrijkste pijlers van IJsselgroep. Vanuit educatieve dienstverlening werken wij samen met scholen aan het best denkbare onderwijs. Onze behandelaren en gedragswetenschappers werken vanuit de driehoek ‘kind - ouders - school’. En dit doen zij steeds meer samen. Natuurlijk intern (ED en PDIJ) als het bijvoorbeeld gaat om de verbinding tussen leesonderwijs en dyslexie. Maar vooral ook met leerkrachten, IB’ers, samenwerkingsverbanden, besturen, ouders, gemeenten en diverse organisaties in de zorgketen. Samen ontdekken wat werkt. In het belang van het kind.

Expertis Onderwijsadviseurs

Expertis Onderwijsadviseurs biedt evidence-based en opbrengstgericht advies aan onderwijsorganisaties. Hierbij worden de laatste ontwikkelingen in de wetenschap gecombineerd met bewezen succesvolle methodes uit de praktijk. Boeiend, Effectief en Opbrengstgericht werken staat bij de dienstverlening centraal met de focus op talentontwikkeling en het meetbaar verhogen van de leeropbrengsten. Daarnaast is professionalisering van de leerkracht inclusief hun innovatiekracht een belangrijke invalshoek. Expertis werkt door het hele land vanuit kantoren in Amersfoort en Hengelo.