VAN UITDAGING NAAR OPLOSSING

"Dyslexie is wat overblijft nadat laaggeletterdheid is bestreden"
Prof. Aryan van der Leij

Huidige inspanningen

Preventie van laaggeletterdheid en dyslexie lopen vloeiend in elkaar over. Het primair onderwijs werkt met drie zorgniveaus, zorgniveau 4 vindt buiten school plaats. Scholen kennen onderwijsprotocollen (Masterplan Dyslexie) waarin vooral ingegaan wordt op het geven van goed onderwijs in de klas (niveau 1), het bieden van extra begeleiding in de klas (niveau 2) en het bieden van zeer intensieve begeleiding bij die kinderen die tot de laagste 10 procent horen (niveau 3). Een kind kan pas worden aangemeld voor vergoede dyslexiezorg als de school aan heldere criteria heeft voldaan die betrekking hebben op alle drie niveaus. De vergoede dyslexiezorg (zorgniveau 4) wordt gedurende een periode van twee jaar (diagnose en behandeling) gegeven. De school neemt het daarna weer over.


Ondanks de forse inzet neemt de druk toe.

Het probleem wordt groter

Ondanks alle inspanningen van de betrokken personen en organisaties nemen de problemen als het gaat om laaggeletterdheid en dyslexie toe. De conclusie van het inspectierapport 'Staat van het Onderwijs' is duidelijk: ondanks de inzet om laaggeletterdheid te voorkomen en het aantal dyslectische kinderen terug te dringen gebeurt er precies het tegenovergestelde. Het probleem wordt alleen maar groter.

Oplossing en resultaat

Met Taalkracht komen de juiste kinderen in beeld en weet u als leerkracht wanneer welke zorgniveaus van toepassing zijn en en hoe u kinderen het best kunt begeleiden. Daarnaast weet u als collega's van elkaar hoe het kind zich over de hele linie ontwikkelt en heeft u goed zicht op de doorgaande leerlijn. De inspanning en deskundigheid op de zorgniveaus 1, 2 en 3 worden vergroot en er wordt eerder ingezet op de kwalitatieve ondersteuning van kinderen en leerkrachten. Hierdoor stromen alleen die kinderen door die in aanmerking komen voor dyslexiezorg (zorgniveau 4).

Minder doorstroom met taalKracht

Om het lees- en spellingonderwijs op niveau 1 en niveau 2 te verbeteren gaan wij aan de slag met het opzetten van leesbeleid, deskundigheidsbevordering van leerkrachten, etcetera. Aan risicokinderen wordt zo vroeg mogelijk goed extra (]ees)onderwijs gegeven en deze groep wordt intensief begeleid (zorgniveau 1, 2 en 3). Dit gebeurt door deskundigheidsbevordering van leerkrachten en de inzet van extra (bewezen effectieve) middelen voor de begeleiding van de leerlingen (en de ouders). Hierbij wordt (nog) geen onderscheid gemaakt tussen laaggeletterdheid en dyslexie. Bij het vermoeden van dyslexie worden kinderen en leerkrachten veel eerder dan nu gebruikelijk ondersteund. Verbetering van de zorgniveaus 2 en 3 kan plaatsvinden door een preventieve inzet van dyslexiespecialisten uit de Jeugd-GGZ. De specialisten werken intensief samen met de leerkrachten. De leerkrachten maken kennis met de expertise van behandelaars en zo vindt professionalisering plaats van leerkrachten op het gebied van onderwijs aan dyslectische kinderen.

De volgende vier elementen maken TaalKracht uniek.

Nadruk op preventie

Optimalisatie lees- en spellingsonderwijs

Eerder starten met begeleiding op school

Integrale aanpak