PRAKTIJKCASES

Gelderveste zet kinderen in hun 'TaalKracht'

School in de grensregio

Laaggeletterdheid komt bovengemiddeld veel voor in de Nederlands-Duitse grensstreek. Scholenkoepel GelderVeste investeert daarom actief in de ‘taalkracht’ van zijn leerlingen. Schoolleiders, leerkrachten, experts, ouders én kinderen werken samen in schooleigen projecten om te komen tot het best denkbare taalonderwijs.


Gepubliceerd in BSM 4/2019 (pag. 18 tot en met 21)

Start

Frans Laarakker, bestuurder van GelderVeste, weet het nog goed: ‘Het was eind schooljaar 2017-2018. Ik zag de eindopbrengsten van de IEP-toets en er bekroop mij een onbestemd gevoel. Ik wist níet wat het was. Ik meende iets afwijkends te zien op het gebied van taal ten opzichte van de regio’s waar ik eerder werkte, maar ik kon het nog niet duiden. Er was geen duidelijke afwijking, maar het beeld was grillig. Ik deelde mijn gevoel met de IJsselgroep, educatief dienstverlener. En wat bleek? De IJsselgroep en Expertis/Dyslexiecentrum Twente waren al ver gevorderd met de ontwikkeling van een project rondom preventie van laaggeletterdheid in de regio Achterhoek. We besloten om de handen ineen te slaan.’

Taalonderwijs Pré

Laarakker, zelf opgegroeid in Limburg, was op dat moment pas sinds kort bestuurder bij GelderVeste. Laarakker: ‘Gelder- Veste wil kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op werken en leven in de 21e eeuw en doet dat vanuit een verbindende visie met achttien scholen samen. Toen ik begon, was er ruimte om te investeren in onderwijskwaliteit. De kwaliteitscultuur had wat mij betreft ook een opfrisbeurt nodig. Ik stimuleerde schoolleiders om meer beredeneerd na te denken over het onderwijs en over wat een kind écht nodig heeft. Zo ook op het vlak van taal: taal is hartstikke belangrijk voor de vervolgstappen in iemands leven.’ Laarakker bestudeerde het onderwijs in veel Europese landen en zag met eigen ogen wat goed taalonderwijs brengt: ‘Het genieten van taal vergeten we soms in ons onderwijs. Vanaf groep 5 neemt het taalplezier af omdat het dan te technisch wordt. In Finland heb ik gezien dat taal als cultuur wordt aangeboden: er worden verhalen voorgelezen, er wordt gezongen en gespeeld met taal. Cultuur is taal! En taal is een cultuurdrager.’

Vol op de rem

Waar Laarakker doorgaans een vragensteller is, nam hij met betrekking tot het taalonderwijs het heft in eigen hand: ‘Ik hield dat onbestemde gevoel. Het is alsof je in een auto zit en je ziet dat er voor je iets gebeurt. Dan kies je: je laat het gaspedaal los en anticipeert rustig op het verkeer, dat is mijn doorsnee stijl of je trapt keihard op de rem. Dat laatste deed ik nu. Ik wilde experts heel goed onderzoek laten doen naar de kwaliteit van ons taalonderwijs. Dat deelde ik met mijn schoolleiders en ik zette hen in de actiestand: het taalonderwijs moest een gedegen plek krijgen in hun nieuwe schoolplannen en leerkrachten werden uitgenodigd zich in te gaan zetten voor een nog mysterieus project: Taalkracht.’

Lees het gehele artikel

Lees de praktijkcase met meer over de Kick-off, de 0-meting en de ervaringen op 'De Zonnebloem' (1 van de scholen van Gelderveste).


TaalKracht is een preventieve aanpak van laaggeletterdheid en dyslexie.

Gepubliceerd in BSM 4/2019 (pag. 14 tot en met 17)

TaalKracht is een preventieve aanpak van laaggeletterdheid en dyslexie

De laaggeletterdheid neemt in Nederland toe en (te) veel basisschoolleerlingen worden voor dyslexie behandeld en hebben in het voortgezet onderwijs een dyslexieverklaring. Wat is de relatie tussen beide thema’s? Kunnen we het tij keren? Wij ervaren dat het mogelijk is. Vooral als de betrokken partijen elkaar vinden en samen de schouders eronder zetten. In dit artikel maken we duidelijk hoe we de preventie van laaggeletterdheid en dyslexie vormgeven. Maak kennis met TaalKracht waarbij in overleg met gemeenten en primair onderwijs invulling wordt gegeven aan het idee: samen sta je sterker.

Lees het gehele artikel

Lees de praktijkcase met meer over de Kick-off, de 0-meting en de ervaringen op 'De Zonnebloem' (1 van de scholen van Gelderveste).